Hamdija Kreševljaković: Morići : prilog povijesti Sarajeva

Lijepom broju bosansko-hercegovačkih porodica i pojedinih njihovih članova očuvao se spomen u narodnim pjesmama. Češće se spominju prezimena, a rjeđe dolazi ime i prezime. Od tih porodica neke su još uvijek brojne, od nekih opet živi samo po koji član, dok su neke potpuno izumrle. Nekoliko uglednijih sarajevskih porodica spominje se pretežno u ženskim narodnim pjesmama. Evo jedne kratke pjesme u kojoj je nabrojano trinaest sarajevskih porodica:

 

Pivo piju age Sarajlije

Na Ilidži pokraj Željeznice.

Dva Morića i dva Džindžafića,

Sa Bistrika do dva Dženetića,

S Čobanije dvije Turhanije,

S Ceirdžika dvije Muzdedžije,

Iz Žabljaka do dva Vatrenjaka,

Sa Kovača dva Halilbašića,

A sa Mlina dvije Turnadžije,

Iz Potoklinice dvije Penjave,

Sa Vratnika dvije Tahmiščije,

Sa Hiseta dvije Odobaše,

S vrh Bistrika Kuna Hasanaga,

Sa Bjelava Pinjo bajraktare.

KREŠEVLJAKOVIĆ, Hamdija
Morići : prilog povijesti Sarajeva / Hamdija Kreševljaković. – Sarajevo : Islamska dionička štamparija, 1938. – 30 str. ; 20 cm

P. o.: Novi Behar ; god. 12. – Bibliografija i bilješke uz tekst

949.715Sarajevo

<< nazad