Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2. Nauka o glasovima i oblicima

Gramatika bosanskog jezika za srednje škole, nepotpisanog autora Frane Vuletića, prva je gramatika u Bosni i Hercegovini za interkonfesionalno školstvo. Zemaljska vlada BiH štampala ju je 1880. Doživjela je više izdanja i bila u upotrebi do 1911., s tim što od 1908. g. nosi naziv Gramatika srpsko-hrvatskog jezika.

GRAMATIKA bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2., Nauka o glasovima i oblicima. – Sarajevo : Nakladom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, 1890 ([Sarajevo] : Štampa Zemaljske štamparije). – 128 str. ; 22 cm

Ćir.

811.163.4(497.6)’36

<< nazad