Bosanski prijatelj : časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari (God I, sv. 1)

“Bosanski prijatelj” je prva publikacija koja je sadržavala informacije o zbivanjima u BiH, te se smatra prvim bh. časopisom. Prva sveska objavljena je 1850. godine na inicijativu fra Ivana Frane Jukića. Cilj časopisa je bio da čitateljima pruža osnovna znanja iz historije BiH, geografije, etnografije, narodnog stvaralaštva i kulturne djelatnosti istaknutih ličnosti. Časopis je, također, donosio informacije o najvažnijim društvenim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U 20 godina izlaženja štampane su četiri sveske Bosanskog prijatelja, s tim da je četvrti broj Bosanskog prijatelja priredio i štampao fra Antun Knežević 1870.

BOSANSKI prijatelj : časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari / učrednik I.[Ivan] F.[Frano] Jukić Banjalučanin. – God. 1, sv. 1 (1850)-god. 20, sv. 4 (1870). – Zagreb : Lj. Gaj, 1850-1870. – 21 cm

Godišnje. – Sv.3(1891) izdavač : Matica Ilirska; sv.4(1870): Ivan Vončina. – Sv.4 (1870) mjesto izdavanja: Sisak

ISSN 2232-7487 = Bosanski prijatelj
070

God. I, sv. 1 (1850)

<< nazad