Javne biblioteke u 21. stoljeću : zbornik radova

JU Biblioteka Sarajeva je, povodom obilježavanja značajnog jubileja – 70 godina rada i postojanja, organizirala Konferenciju na temu Javne biblioteke u 21. stoljeću. Radovi učesnika koji su prezentirani na Konferenciji problematizirali su aktuelna pitanja bibliotečke djelatnosti 21. stoljeća.       Naslov: Javne biblioteke u Više …

Knjiigom o Sarajevu : Bibliografija publikacija o Sarajevu 1880-2015 / Narcis Saračević

Bibliografija publikacija o Sarajevu (Knjigom o Sarajevu) sačinjena je na osnovu podataka preuzetih iz lokalne baze (COBISS.BH/BGSA) Biblioteke Sarajeva i sadrži 946 bibliografskih zapisa sa predmetnom odrednicom “Sarajevo”. S tim u vezi, treba imati na umu da ova Bibliografija ne predstavlja popis svih objavljenih publikacija Više …

60 godina Biblioteke grada Sarajeva

…Historijski pregled rada i razvoja Biblioteke grada Sarajeva predstavlja ujedno i najvažniji sadržajni segment monografije. Prilikom pisanja ove hronologije posebno smo vodili računa o tome da ne opterećujemo čitaoce, pa i sam tekst, iznošenjem suvišnih, irelevantnih i nezanimljivih podataka. Nastojali smo, također, „razbiti“ jednolično nizanje Više …